களஞ்சியம்

தமிழ் மண்ணின் சாமிகள்
ஒரு முயற்சி
பருதேசியப்பர் கதை
வாழைத் தோட்டத்து அய்யன் கதை
பொன்னிறத்தாள் அம்மன் கதை
சுடலை மாடன் கதை
முத்துப்பட்டன் கதை
மதுரை வீரன் கதை
விருமாண்டி கதை பாடல்
தடிவீரசாமி கதை
பிச்சாயி அம்மன் கதை
பாப்பாத்தி அம்மன், கருப்பாயி அம்மன் கதை
வள்ளியம்மன் நம்பியண்ணன் கதை
சுடலை ஆண்டவர் கதை 1
சுடலை ஆண்டவர் கதை 2
தொட்டியம் மதுர காளியம்மன் கதை

முன்னோர்களைத் தேடி ஒரு பயணம்
பயணம் 1
பயணம் 2
பயணம் 3
பயணம் 4

கொலையும் கலையும்
சிலுவை
கொடூர கொலைகாரிகள்
கொலைகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்
ஜோடியாக்(zodiac)

கவிதைகள்
விபத்தில்லா கவிதைகள்
மனம் வந்தது எப்படி மச்சான்
பெண்ணியவாதிகளின் கவணத்திற்கு
பெண் “குறி”க் கவிதைகள்
பால் ஊற்றெடுக்கா முலை!
நடுநிசி கவிதைகள்!
தமிழ்க் கவிதை காணொளி வடிவத்தில்
சமூகக் காதல் கவிதை
கோணல் கவிதைகள்
காதல் மாதத்திற்காக
கவிதைக் கதம்பம்
கவிதை மூடநம்பிக்கைகள்
கவிதை கவிதை
கரும்பலகை காதல்
கடவுளும் கவிதையும்
ஒன்று முதல் பத்து கவிதை
உலகநாயகனும் உயிர்கொல்லிநோயும்
அல்குல் கவிதையும் ஆண்குறி கவிதையும்
அடுத்த நூற்றாண்டு
3*4=12 வரிக் கவிதைகள்
அன்னை மாதவிக்காக

புத்தகங்கள்
பயணம் 1
பயணம் 2
பயணம் 3

புத்தக கண்காட்சி
பயணம் 1
பயணம் 2
பயணம் 3
பயணம் 4

சிறுகதைகள்
அழகான பன்னிக்குட்டி
தாய்மை
மயிர்
தானம்

நகைச்சுவை
பயணம் 1
பயணம் 2
பயணம் 3
பயணம் 4

இந்து மதம் – ஒரு பொக்கிசம்